Pracownia Archeologiczna

Pracownia Archeologiczna

Z pasji i ciekawości tego, co było dawniej, a zostało pod ziemią, powstało doświadczenie, które dziś przelewamy na rzetelną i fachową obsługę prac ziemnych na terenach objętych ochroną konserwatorską oraz na stanowiskach archeologicznych.

Zlokalizowani w sercu Dolnego Śląska od lat oferujemy profesjonalne wsparcie podczas planowania inwestycji, przeprowadzenie prac archeologicznych oraz opracowanie ich wyników na terenie całej Polski, a przede wszystkim województwa Dolnośląskiego i Opolskiego. 

Oferta

Naszą pasją jest odkrywanie i zapisywanie historii miejsc. Prace ziemne na danym terenie to ostatnia szansa na poznanie jego przeszłości, przed bezpowrotnym zniszczeniem jej śladów. Zapewniamy pełną obsługę archeologiczną inwestycji budowlanych, położonych w pobliżu stanowisk archeologicznych oraz na terenie stref ochrony konserwatorskiej. Nasza oferta to między innymi: 

Dopełniamy formalności w związku z uzyskaniem pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) na prowadzenie badań archeologicznych, które jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, między innymi w obszarze stanowisk archeologicznych- w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej, czy  w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

Przeprowadzamy ratownicze badania archeologiczne, mające na celu najlepsze zadokumentowanie śladów przeszłości i możliwie najszybsze zwolnienie terenu do dalszych prac. Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu ekshumacji na stanowiskach archeologicznych.

Na działce jesteśmy od początku budowy, nadzorując prace ziemne, weryfikujemy obecność reliktów archeologicznych.

Lepiej zaplanować dużą inwestycje i być przygotowanym na to co może kryć się pod ziemią. Często wymaga tego Wojewódzki Konserwator Zabytków. W takim wypadku wykonujemy powierzchniowe badania archeologiczne przed rozpoczęciem inwestycji, co umożliwia weryfikację istniejących stanowisk archeologicznych oraz odkrycie nowych. Taka procedura usprawnia zaplanowanie inwestycji.

Dzięki starannej dokumentacji, składamy do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ) opracowanie wyników badań spełniające standardy Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz wymogi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przeanalizowany i zakonserwowany ruchomy materiał- artefakty archeologiczne oddajemy do muzeum.

Nasze prace dokumentowane są z najwyższą precyzją. Pracujemy w środowisku GIS. Wykonujemy opracowania fotogrametryczne, ortofotomapy, modele 3D zarówno odkrytych przedmiotów, jak i obszaru badań.

Współpraca

Lata w branży, mnogość pomyślnie i sprawnie zakończonych projektów o zróżnicowanym charakterze są dowodem na to, że nie taki archeolog na budowie straszny jak go malują! Pracujemy dla klientów prywatnych, biur projektowych, firm czy instytucji publicznych. Niezależnie od tego czy nadzorujemy budowę domu, osiedla, czy drogi, gwarantujemy najlepszą jakość naszych usług i zwolnienie terenu do dalszych prac budowlanych w jak najkrótszym czasie. 

Porozmawiajmy!

Rephrase with Ginger (Ctrl+Alt+E)

Menu

Kontakt

M. C. Archeologia
Wrocław (sprawdź opinie Google)

© 2024 mcarcheologia.pl | website created by nomads-media.pl